Cytoszkielet komórek roślinnych w warunkach stresu abiotycznego (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)

Cytoszkielet komórek roślinnych w warunkach stresu abiotycznego (prof. UAM dr hab. Jarosław Gzyl)