Chmielowska-Bąk J., Grzesik A. 2022. Stymulujący wpływ metali na biosyntezę roślinnych związków chemicznych o bioaktywnym działaniu. Postępy Biochemii. 68(3): 300-09. doi:10.18388/pb.2021_447