Charakterystyka procesów degradacji organelli podczas floemogenezy u roślin (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)

Charakterystyka procesów degradacji organelli podczas floemogenezy u roślin (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)