Budzyńska S., Krzesłowska M., Niedzielski P., Goliński P., Mleczek M. 2017. Arsenite phytoextraction and its influence on selected nutritional elements in one-year-old tree species. Microchemical Journal. 133: 530-38. doi:10.1016/j.microc.2017.04.022

Budzyńska S., Krzesłowska M., Niedzielski P., Goliński P., Mleczek M. 2017. Arsenite phytoextraction and its influence on selected nutritional elements in one-year-old tree species. Microchemical Journal. 133: 530-38. doi:10.1016/j.microc.2017.04.022