Błoszyk J., Halliday B., Adamski Z., Książkiewicz-Parulska Z. 2017. Capricornella bicornuta, a new genus and species of mite from eastern Australia (Acari: Uropodina). Zootaxa. 4244(3): 321-38. doi:10.11646/zootaxa.4244.3.2

Błoszyk J., Halliday B., Adamski Z., Książkiewicz-Parulska Z. 2017. Capricornella bicornuta, a new genus and species of mite from eastern Australia (Acari: Uropodina). Zootaxa. 4244(3): 321-38. doi:10.11646/zootaxa.4244.3.2