Berger L., Czarniewska E. 2012. Niezwykłe potomstwo samicy żaby wodnej (Pelophylax esculentus). in: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Ed. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. pp.: 5-12.

Berger L., Czarniewska E. 2012. Niezwykłe potomstwo samicy żaby wodnej (Pelophylax esculentus). in: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Ed. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków. pp.: 5-12.