Barylski J. 2022. Wykorzystanie nowoczesnych metod sekwencjonowania kwasów nukleinowych w wirusologii. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 334-36.