Bagniewska-Zadworna A., Wojciechowska N. 2024. Sekwencja nieodwracalnych zdarzeń. Głos Lasu. 01-02/2024: 26-29.