„Badania nad właściwościami białek obronnych taumatyno-podobnych/osmotyn (PR-5) izolowanych z bulw kokoryczy pustej (Corydalis cava)”

„Badania nad właściwościami białek obronnych taumatyno-podobnych/osmotyn (PR-5) izolowanych z bulw kokoryczy pustej (Corydalis cava)”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303807440)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Robert Nawrot
Okres realizacji: 2011-2014