„Bacillus pumilus w obliczu infekcji bakteriofagowej-studium proteomiczno-transkrypcyjne”

„Bacillus pumilus w obliczu infekcji bakteriofagowej-studium proteomiczno-transkrypcyjne”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/17/N/NZ2/01830)
Kierownik: dr Grzegorz Nowicki
Okres realizacji: 2016-2019