Analiza interakcji roślina-wirus przy użyciu metod proteomicznych (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)

Analiza interakcji roślina-wirus przy użyciu metod proteomicznych (prof. UAM dr hab. Robert Nawrot)