Zakład Genetyki


ZG pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Maria Krzakowa
profesor emerytowany

krzakowa@amu.edu.pl

prof. dr hab. Ireneusz Odrzykoski
profesor emerytowany

ireko@amu.edu.pl

prof. dr hab. Lech Urbaniak
profesor emerytowany

lech.urbaniak@amu.edu.pl

prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki
profesor emerytowany

prusw@amu.edu.pllogo_wersja-podstawowa_granat_1
BazaWiedzy