„Wszelka prawdziwa wiedza przeczy zdrowemu rozsądkowi.”
– Mandell Creighton

„Wszelka prawdziwa wiedza przeczy zdrowemu rozsądkowi.”

– Mandell Creighton