„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, a przede wszystkim chcieć.”
– Burrhus Frederic Skinner

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, a przede wszystkim chcieć.”

– Burrhus Frederic Skinner