„Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.”
– Arystoteles

„Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.”

– Arystoteles