„Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych.”
– Novalis

„Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych.”

– Novalis