„Masz rozum? – Mam. – Czemuż więc z niego nie korzystasz? – Gdy on czyni, co do niego należy, czegóż jeszcze chcesz?”
– Marek Aureliusz

„Masz rozum? – Mam. – Czemuż więc z niego nie korzystasz? – Gdy on czyni, co do niego należy, czegóż jeszcze chcesz?”

– Marek Aureliusz