„Czasem stary pisarz, świeżo przez nas poznany, staje się nowym.”
– Maria Dąbrowska

„Czasem stary pisarz, świeżo przez nas poznany, staje się nowym.”

– Maria Dąbrowska