Buczkowska K., Gonera P., Bączkiewicz A., Rosadziński S., Rabska M. 2013. Chloroplast DNA sequences confirmed genetic divergence within Calypogeia muelleriana (Calypogeiaceae, Marchantiophyta). Biodiversity Research and Conservation. 32(1): 1-8. doi:10.2478/biorc-2013-0016

Celiński K., Pawlaczyk E. M., Wojnicka-Półtorak A., Chudzińska E., Prus-Głowacki W. 2013. Cross-species amplification and characterization of microsatellite loci in Pinus mugo Turra. Biologia. 68(4): 621-26. doi:10.2478/s11756-013-0189-z

Celiński K., Zbránková V., Wojnicka-Półtorak A., Główczewska K., Hornik B., Prus-Głowacki W. 2013. Application of ISSR and SSR combined data to assess genetic diversity in dwarf mountain pine (Pinus mugo Turra). in: Scientia Iuvenis. Ed. M. Hudec, E. Barcíková, A. Antal Csáky, P. Švec. Nitra. pp.: 85-92.

Chudzińska E. 2013. Genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as an expression of adaptation to heavy industrial pollution: a case study of the population from Miasteczko Śląskie. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Urbaniak L., Pawlaczyk E. M., Lesiczka P. 2013. Zmienność cech morfologicznych igieł wyrazem plastyczności populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zlokalizowanej w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. 07: 186-96.

Wawrzyniak R., Wiesiak W., Bączkiewicz A., Ostrowska J., 2013. Determination of volatile compounds in the liverwort Aneura pinguis by the gc-hs-spme technique, International Conference of Slovak society of Chemical Engineering, 653-60.

Wojnicka-Półtorak A., Prus-Głowacki W., Celiński K., Korczyk A. 2013. Genetic aspects of age dynamics of a natural Picea abies (L.) Karst. population in the Białowieża Primeval Forest, Poland. New Forests. 44(6): 811-25. doi:10.1007/s11056-013-9367-7