Celiński K., Pawlaczyk E. M., Wojnicka-Półtorak A., Chudzińska E., Prus-Głowacki W. 2013. Cross-species amplification and characterization of microsatellite loci in Pinus mugo Turra. Biologia. 68(4): 621-26. doi:10.2478/s11756-013-0189-z

Celiński K., Pawlaczyk E. M., Wojnicka-Półtorak A., Chudzińska E., Prus-Głowacki W. 2013. Cross-species amplification and characterization of microsatellite loci in Pinus mugo Turra. Biologia. 68(4): 621-26. doi:10.2478/s11756-013-0189-z