Urbaniak L., Pawlaczyk E. M., Lesiczka P. 2013. Zmienność cech morfologicznych igieł wyrazem plastyczności populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zlokalizowanej w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. 07: 186-96.

Urbaniak L., Pawlaczyk E. M., Lesiczka P. 2013. Zmienność cech morfologicznych igieł wyrazem plastyczności populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) zlokalizowanej w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. 07: 186-96.