Marciniak P., Witek W., Szymczak M., Pacholska-Bogalska J., Chowański S., Kuczer M., Rosiński G. 2020. FMRFamide-related peptides signaling is involved in the regulation of muscle contractions in two tenebrionid beetles. Frontiers in Physiology. 11: e456. doi:10.3389/fphys.2020.00456

Maziukiewicz D., Maciejewska B., Litowczenko J., Kościński M., Warowicka A., Wychowaniec J., Jurga S. 2020. Designing biocompatible spin-coated multiwall carbon nanotubes-polymer composite coatings. Surface and Coatings Technology. 385: e125199. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125199

Sakrwecki D., Nawrot R., Warowicka A., 2020. Farmakologiczna aktywność oraz zastosowanie naturalnych związków roślinnych w terapii schorzeń neurodegeneracyjnych, in: Danielewska A., Maciąg M. (Eds.), Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, 7-19.

Słocińska M., Chowański S., Marciniak P. 2020. Identification of sulfakinin receptors (SKR) in Tenebrio molitor beetle and the influence of sulfakinins on carbohydrates metabolism. Journal of Comparative Physiology. B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology. 190(5): 669-79. doi:10.1007/s00360-020-01300-6

Spochacz M., Szymczak M., Chowański S., Bufo S. A., Adamski Z. 2020. Solanum nigrum fruit extract increases toxicity of fenitrothion — a synthetic insecticide, in the mealworm meetle Tenebrio molitor larvae. Toxins. 12(10): e612. doi:10.3390/toxins12100612

Światły-Błaszkiewicz A., Mrówczyńska L., Matuszewska E., Lubawy J., Urbański A., Kokot Z. J., Rosiński G., Matysiak J. 2020. The effect of bee venom peptides melittin, tertiapin, and apamin on the human erythrocytes ghosts: a preliminary study. Metabolites. 10(5): e191. doi:10.3390/metabo10050191