Nowicki P., Czarniewska E. 2020. Nanodiamenty: unikalne nanocząsteczki do zastosowania w biomedycynie i biotechnologii. Postępy Biochemii. 65(4): 247-62. doi:10.18388/pb.2019_281

Nowicki P., Czarniewska E. 2020. Nanodiamenty: unikalne nanocząsteczki do zastosowania w biomedycynie i biotechnologii. Postępy Biochemii. 65(4): 247-62. doi:10.18388/pb.2019_281