Sakrwecki D., Nawrot R., Warowicka A., 2020. Farmakologiczna aktywność oraz zastosowanie naturalnych związków roślinnych w terapii schorzeń neurodegeneracyjnych, in: Danielewska A., Maciąg M. (Eds.), Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, 7-19.

Sakrwecki D., Nawrot R., Warowicka A., 2020. Farmakologiczna aktywność oraz zastosowanie naturalnych związków roślinnych w terapii schorzeń neurodegeneracyjnych, in: Danielewska A., Maciąg M. (Eds.), Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, 7-19.