Wawrzyniak R., Czołpińska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Wasiak W. 2015. Wpływ środowiska na skład wtórnych metabolitów z rodzaju aneura występujących na terenie Pomorza. in: Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego. Ed. P. Manczarski. Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań. pp.: 153-72.

Wawrzyniak R., Czołpińska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Wasiak W. 2015. Wpływ środowiska na skład wtórnych metabolitów z rodzaju aneura występujących na terenie Pomorza. in: Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego. Ed. P. Manczarski. Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań. pp.: 153-72.