Rosiński G., Czarniewska E., Łukowski A. Sposób pozyskiwania czystych jaj Tenebrio molitor i ich wykorzystanie. 2014. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.