Kuczer M., Czarniewska E., Rośiński G. Nowe peptydowe analogi Neb-kolostatyny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie. 2012. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.