Konecka E., Kaznowski A., Tomkowiak D., Baranek J. Kompozycja owadobójcza. 2017. Patent wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.