Borek S., Galor A. 2012. Rośliny transgeniczne źródłem wysokiej jakości olejów. Kosmos. 61(3): 477-91.

Borek S., Galor A. 2012. Rośliny transgeniczne źródłem wysokiej jakości olejów. Kosmos. 61(3): 477-91.