Czarniewska E. 2016. Expression of the 5S rDNA during early development of Pelophylax ridibundus and Pelophylax esculentus frogs. in: Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Ed. Szajdak L. W., Śmiełowski J. PAN, Poznań. pp.: 101-08.

Czarniewska E. 2016. Expression of the 5S rDNA during early development of Pelophylax ridibundus and Pelophylax esculentus frogs. in: Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Ed. Szajdak L. W., Śmiełowski J. PAN, Poznań. pp.: 101-08.