Czarniewska E. 2016. Europejskie żaby zielone — wyzwanie współczesnej nauki. in: Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Ed. Szajdak L. W., Śmiełowski J. PAN, Poznań. pp.: 101-08.

Czarniewska E. 2016. Europejskie żaby zielone — wyzwanie współczesnej nauki. in: Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych. Ed. Szajdak L. W., Śmiełowski J. PAN, Poznań. pp.: 101-08.