Buczkowska K., Bakalin V., Bączkiewicz A., Aguero B., Gonera P., Ślipiko M., Szczecińska M., Sawicki J. 2018. Does Calypogeia azurea (Calypogeiaceae, Marchantiophyta) occur outside Europe? Molecular and morphological evidence. PLOS ONE. 13(10): e0204561. doi:10.1371/journal.pone.0204561

Iwona M., Marek P., Katarzyna W., Edward B., Julia S. 2018. Use of a genetically informed population viability analysis to evaluate management options for Polish populations of endangered beetle Cerambyx cerdo L. (1758) (Coleoptera, Cerambycidae). Journal of Insect Conservation. 22(1): 69-83. doi:10.1007/s10841-017-0039-3

Kijak H., Łodyga W., Odrzykoski I. 2018. Sequence diversity of two chloroplast genes: Rps4 and tRNAGly (UCC), in the liverwort Marchantia polymorpha, an emerging plant model system. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 87(1): 1-10. doi:10.5586/asbp.3573

Krawczyk K., Wiland-Szymańska J., Buczkowska-Chmielewska K., Drapikowska M., Maślak M., Myszczyński K., Szczecińska M., Ślipiko M., Sawicki J. 2018. The complete chloroplast genome of a rare orchid species Liparis loeselii (L.). Conservation Genetics Resources. 10(3): 305-08. doi:10.1007/s12686-017-0809-y

Krzakowa M., Celka Z. 2018. Rola peroksydaz w badaniach zmienności genetycznej traw ze szczególnym uwzględnieniem hodowlanych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). in: Najnowsze doniesienia z zakresu enzymologii i nauk pokrewnych. Ed. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin. pp.: 95-104.

Urbaniak L., Lesiczka P., Gąsiorowska E., Pawlaczyk E., Androsiuk P., Lewandowska-Wosik A., Voncina G. 2018. Genetic and phenotypic relationships among Pinus sylvestris populations in the Pieniny National Park. Archives of Biological Sciences. 70(2): 289-97. doi:10.2298/ABS170525045U

Vanden Broeck A., Cox K., Melosik I., Maes B., Smets K. 2018. Genetic diversity loss and homogenization in urban trees: the case of Tilia × europaea in Belgium and the Netherlands. Biodiversity and Conservation. 27(14): 3777-92. doi:10.1007/s10531-018-1628-5

Wawrzyniak R., Wasiak W., Jasiewicz B., Ludwiczuk A., Bączkiewicz A., Buczkowska K. 2018. High correlation of chemical composition with genotype in cryptic species of the liverwort Aneura pinguis. Phytochemistry. 152: 134-47. doi:10.1016/j.phytochem.2018.05.004

Winnicka K., Melosik I., Wojciechowicz M. K. 2018. Ultrastructure variations in Sphagnum denticulatum ecotypes in response to desiccation stress matter to conservation. Plant Physiology and Biochemistry. 132: 363-74. doi:10.1016/j.plaphy.2018.09.027