Lechowska K., Wojtyla Ł., Garnczarska M. 2015. Znaczenie fizjologiczne glutationu w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. in: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Młodzi Naukowcy, Kraków. pp.: 33-39.

Legocka J., Sobieszczuk-Nowicka E., Wojtyla Ł., Samardakiewicz S. 2015. Lead-stress induced changes in the content of free, thylakoid- and chromatin-bound polyamines, photosynthetic parameters and ultrastructure in greening barley leaves. Journal of Plant Physiology. 186-187: 15-24. doi:10.1016/j.jplph.2015.07.010

Sobieszczuk-Nowicka E., Zmienko A., Samelak-Czajka A., Łuczak M., Pietrowska-Borek M., Iorio R., Del Duca S., Figlerowicz M., Legocka J. 2015. Dark-induced senescence of barley leaves involves activation of plastid transglutaminases. Amino Acids. 47(4): 825-38. doi:10.1007/s00726-014-1912-y

Żmieńko A., Samelak-Czajka A., Góralski M., Sobieszczuk-Nowicka E., Kozlowski P., Figlerowicz M. 2015. Selection of reference genes for qPCR- and ddPCR- based analyses of gene expression in senescing barley leaves PLOS ONE. 10(2): e0118226. doi:10.1371/journal.pone.0118226