Lechowska K., Wojtyla Ł., Garnczarska M. 2015. Znaczenie fizjologiczne glutationu w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. in: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Młodzi Naukowcy, Kraków. pp.: 33-39.

Lechowska K., Wojtyla Ł., Garnczarska M. 2015. Znaczenie fizjologiczne glutationu w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. in: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Młodzi Naukowcy, Kraków. pp.: 33-39.