Arasimowicz-Jelonek M., Floryszak-Wieczorek J., Izbiańska K., Gzyl J., Jelonek T. 2016. Implication of peroxynitrite in defence responses of potato to Phytophthora infestans. Plant Pathology. 65(5): 754-66. doi:10.1111/ppa.12471

Floryszak-Wieczorek J., Arasimowicz-Jelonek M. 2016. Contrasting regulation of NO and ROS in potato defense-associated metabolism in response to pathogens of different lifestyles. PLoS One. 11(10): e0163546. doi:10.1371/journal.pone.0163546

Floryszak-Wieczorek J., Arasimowicz-Jelonek M., Izbiańska K. 2016. The combined nitrate reductase and nitrite-dependent route of NO synthesis in potato immunity to Phytophthora infestans. Plant Physiology and Biochemistry. 108: 468-77. doi:10.1016/j.plaphy.2016.08.009

Gzyl J., Izbiańska K., Floryszak-Wieczorek J., Jelonek T., Arasimowicz-Jelonek M. 2016. Cadmium affects peroxynitrite generation and tyrosine nitration in seedling roots of soybean (Glycine max L.). Environmental and Experimental Botany. 131: 155-63. doi:10.1016/j.envexpbot.2016.07.009

Jelonek T., Gzyl J., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A., Remlein A. 2016. Wpływ wybranych wskaźników stabilności drzew na grubość ścian cewek u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. 15(1) doi:10.17306/J.AFW.2016.1.2

Kołodziejska A., Messyasz B., Piechota J., Pikosz M., Radziszewska A., Treska E. 2016. Zmiany sezonowe zawartości kryształów CaCO3 oraz peryfitonowych okrzemek na powierzchni plech Cladophora glomerata. in: Środowisko i przemysł. Ed. Schroeder G., Grzesiak P. Cursiva. pp.: 329-51.

Pazdrowski W., Jelonek T., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A. 2016. The form of dead bark in Scots pine (Pinus sylvestris L.) and selected biometric features and indicators. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology. (No.95): 12-19.