Hagerstrand H., Himberg M., Jokikokko E., von Numers M., Mrówczyńska L., Vasemagi A., Lill J.-O. 2017. Otolith elemental characteristics of whitefish (Coregonus lavaretus) from brackish waters of  the Gulf of Bothnia, Baltic Sea. Ecology of Freswater Fish. 26(1): 66-74. doi:10.1111.eff.12255

Knopik-Skrocka A., Kręplewska P., Jarmołowska-Jurczyszyn D. 2017. Tumor blood vessels and vasculogenic mimicry – current knowledge and searching for new cellular/molecular targets of anti-angiogenic therapy. Medical Journal of Cell Biology. 5(1): 50-71. doi:10.1515/acb-2017-0005

Kozanecka-Okupnik W., Jasiewicz B., Pospieszny T., Matuszak M., Mrówczyńska L. 2017. Haemolytic activity of formyl- and acetyl-derivatives of bile acids and their gramine salts. Steroids. 126: 50-56. doi:10.1016/j.steroids.2017.07.003

Kubicka A. M., Rosin Z. M., Tryjanowski P., Nelson E. 2017. A systematic review of animal predation creating pierced shells: implications for the archaeological record of the Old World. PeerJ. 5: e2903. doi:10.7717.peerj.2903

Myczko Ł., Sparks T. H., Skórka P., Rosin Z. M., Kwieciński Z., Górecki M. T., Tryjanowski P. 2017. Effects of local roads and car traffic on the occurrence pattern and foraging behaviour of bats. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 56: 222-28. doi:10.1016.j.trd.2017.08.011d

Świtek S., Jankowiak Ł., Rosin Z. M., Sawinska Z., Steppa R., Takacs V., Zbyryt A., Tryjanowski P. 2017. Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych. Wieś i Rolnictwo. 4(177): 115-38. doi:10.7366.wir042017.07