Jasiewicz B., Sierakowska A., Wandyszewska N., Warżajtis B., Rychlewska U., Wawrzyniak R., Mrówczyńska L. 2016. Antioxidant properties of thio-caffeine derivatives: Identification of the newly synthesized 8-[(pyrrolidin-1-ylcarbonothioyl)sulfanyl]caffeine as antioxidant and highly potent cytoprotective agent. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 26(16): 3994-98. doi:10.1016/j.bmcl.2016.06.091

Knopik-Skrocka A., Kręplewska P., Jarmołowska-Jurczyszyn D. 2016. Naczynia krwionośne i mimikra naczyniowa nowotworów-aktualny stan wiedzy oraz poszukiwanie nowych celów komórkowych/molekularnych terapii antyangiogennej. Postępy Biologii Komórki. 43(2): 213-36.

Kosicka E., Grobys D., Kmita H., Lesicki A., Pieńkowska J. R. 2016. Putative new groups of invertebrate water channels based on the snail Helix pomatia L. (Helicidae) MIP protein identification and phylogenetic analysis. European Journal of Cell Biology. 95(12): 543-51. doi:10.1016/j.ejcb.2016.09.001

Malczewska-Jaskóła K., Jasiewicz B., Mrówczyńska L. 2016. Nicotine alkaloids as antioxidant and potential protective agents against in vitro oxidative haemolysis. Chemico-Biological Interactions. 243: 62-71. doi:10.1016/j.cbi.2015.11.030

Pieńkowska J. R., Górka M., Matuszak M., Bocianowski P., Gwardjan M., Lesicki A. 2016. New data on the distribution and molecular diagnostics of Monacha claustralis (Rossmässler, 1834) and (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae) in Poland, Bosnia and Serbia. Folia Malacologica. 24(4): 223-37. doi:10.12657/folmal.024.019

Rosin Z. M., Skórka P., Pärt T., Żmihorski M., Ekner-Grzyb A., Kwieciński Z., Tryjanowski P. 2016. Villages and their old farmsteads are hot spots of bird diversity in agricultural landscapes. Journal of Applied Ecology. 53(5): 1363-72. doi:10.1111/1365-2664.12715

Skórka P., Sierpowska K., Haidt A., Myczko Ł., Ekner-Grzyb A., Rosin Z. M., Kwieciński Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak Ł., Wasielewski O., Graclik A., Krawczyk A. J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegała P., Malecha A. W., Mizera T., Tryjanowski P. 2016. Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds

Skórka P., Sierpowska K., Haidt A., Myczko Ł., Ekner-Grzyb A., Rosin Z. M., Kwieciński Z., Suchodolska J., Takacs V., Jankowiak Ł., Wasielewski O., Graclik A., Krawczyk A. J., Kasprzak A., Szwajkowski P., Wylegała P., Malecha A. W., Mizera T., Tryjanowski P. 2016. Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment. Current Zoology. 62(4): 357-68. doi:10.1093/cz/zow069Read More »

Szczeszak A., Ekner-Grzyb A., Runowski M., Szutkowski K., Mrówczyńska L., Kaźmierczak Z., Grzyb T., Dąbrowska K., Giersig M., Lis S. 2016. Spectroscopic, structural and in vitro cytotoxicity evaluation of luminescent, lanthanide doped core@shell nanomaterials GdVO4:Eu3+5%@SiO2@NH2. Journal of Colloid and Interface Science. 481: 245-55. doi:10.1016/j.jcis.2016.07.025