„Udział wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) i lipazy w degradacji ciał autofagowych w komórkach osi zarodkowych kiełkujących nasion łubinu (Lupinus spp.)” Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 20 2021/41/N/NZ3/01929) Kierownik projektu: mgr Szymon Stefaniak Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Sławomir Borek Okres realizacji: 2021-2024