Błoszyk J., Adamski Z., Napierała A. 2020. Microuroobovella olszanowskii gen. nov., sp. nov. (Acari: Uropodina) from Italy. Annales Zoologici. 70(3): 453-66. doi:10.3161/00034541ANZ2020.70.3.016

Błoszyk J., Adamski Z., Napierała A. 2020. Microuroobovella olszanowskii gen. nov., sp. nov. (Acari: Uropodina) from Italy. Annales Zoologici. 70(3): 453-66. doi:10.3161/00034541ANZ2020.70.3.016