Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Urbański A., Nogowski L., Józefiak D. 2020. Insect fat in animal nutrition — a review. Annals of Animal Science. 20(4): 1217-40. doi:doi:10.2478/aoas-2020-0076

Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Urbański A., Nogowski L., Józefiak D. 2020. Insect fat in animal nutrition — a review. Annals of Animal Science. 20(4): 1217-40. doi:10.2478/aoas-2020-0076