Barylski J. 2022. Wirusy Prokaryota. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 201-10.