Barylski J. 2022. Odpowiedź komórki prokariotycznej na zakażenie wirusem. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 233-36.