Woźniak M., Mrówczyńska L., Waśkiewicz A., Babicka M., Hołderna-Kędzia E., Ratajczak I. 2019. Zawartość związków fenolowych w ekstrakcie z propolisu oraz ocena jego aktywności przeciwutleniającej i cytoochronnej względem erytrocytów ludzkich w warunkach stresu oksydacyjnego in vitro. Postępy Fitoterapii. 20(1): 18-24. doi:10.25121/PF.2019.20.1.18

Woźniak M., Mrówczyńska L., Waśkiewicz A., Babicka M., Hołderna-Kędzia E., Ratajczak I. 2019. Zawartość związków fenolowych w ekstrakcie z propolisu oraz ocena jego aktywności przeciwutleniającej i cytoochronnej względem erytrocytów ludzkich w warunkach stresu oksydacyjnego in vitro. Postępy Fitoterapii. 20(1): 18-24. doi:10.25121/PF.2019.20.1.18