Węglewska M. 2022. Wykorzystanie metod izolacji i identyfikacji białek w badaniach wirusologicznych. in: Wirusologia. Ed. Goździcka-Józefiak A. Wydawnictwo Naukowe PWN. pp.: 339-53.