Szczęśniak E., Zenkteler E. 2022. Sekcja Pteridologiczna (2001). in: Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Ed. pp.: 538-51.

Szczęśniak E., Zenkteler E. 2022. Sekcja Pteridologiczna (2001). in: Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022). Ed. pp.: 538-51.