Stupak A., Gęca T., Kwaśniewska A., Mlak R., Piwowarczyk P., Nawrot R., Goździcka-Józefiak A., Kwaśniewski W. 2023. Comparative analysis of the placental microbiome in pregnancies with late fetal growth restriction versus physiological pregnancies. International Journal of Molecular Sciences. 24(8): 1-17. doi:10.3390/ijms24086922