Sobkowiak R., Lesicki A. 2013. Wchłanianie, przemiany metaboliczne i wydalanie nikotyny u człowieka. Postępy Biochemii. 59(1): 33-44.

Sobkowiak R., Lesicki A. 2013. Wchłanianie, przemiany metaboliczne i wydalanie nikotyny u człowieka. Postępy Biochemii. 59(1): 33-44.