Ślipiko M., Myszczyński K., Buczkowska-Chmielewska K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Comparative analysis of four calypogeia species revealed unexpected change in evolutionarily-stable liverwort mitogenomes. Genes. 8(12): 395. doi:10.3390/genes8120395

Ślipiko M., Myszczyński K., Buczkowska-Chmielewska K., Bączkiewicz A., Szczecińska M., Sawicki J. 2017. Comparative analysis of four calypogeia species revealed unexpected change in evolutionarily-stable liverwort mitogenomes. Genes. 8(12): 395. doi:10.3390/genes8120395