Piechota M., Banaszewska A., Plewa R. 2012. Udział utlenionych LDL, monocytów i receptorów scavenger w patogenezie miażdżycy. in: Nowe Trendy w Naukach Przyrodniczych Tom II. Ed. Creativetime, Kraków. pp.: 139.

Piechota M., Banaszewska A., Plewa R. 2012. Udział utlenionych LDL, monocytów i receptorów scavenger w patogenezie miażdżycy. in: Nowe Trendy w Naukach Przyrodniczych Tom II. Ed. Creativetime, Kraków. pp.: 139.