Pawlaczyk E. M., Staniak J., Maliński T., Bobowicz M. A. 2015. Molekularna identyfikacja gatunków z rodzaju Abies na podstawie polimorfizmu DNA mitochondrialnego. Sylwan. 159(8): 675-83.

Pawlaczyk E. M., Staniak J., Maliński T., Bobowicz M. A. 2015. Molekularna identyfikacja gatunków z rodzaju Abies na podstawie polimorfizmu DNA mitochondrialnego. Sylwan. 159(8): 675-83.